Make your own free website on Tripod.com
Westlife 4 Ever
Wanna Learn Irish??

HOME

Westlife's History
Pictures
Fun Stuff
Nicky's Biography
Bryan's Biography
Shane's Biography
Kian's Biography
Mark's Biography
News and Gossip
Win An Award
Awards I've Won
Wanna Learn Irish??
Discography
Related Links
About Me
Contact Me

Everyday Words

Dia Dhuit = Hello
[Pronounced: geea guitch]
Conas atá tú = How are you?
[Pronounced: cunas atah too]
Cen chaoi a bhuil tu = How are you?
Tá mé go maith= I'm doing well
Tá mé go hiontach = I am wonderful
Tá mé go dona = I am (feeling) bad
Tá mé tinn = I am sick
Tá tinneas cinn orm = I have a headache
Tá tuirse orm = I am tired
Slán leat = Good Bye
(said to the person leaving)
Slán agat = Good Bye
(said to the one remaining)
Tabhair aire = Take care
Slán go fóill! = Bye for now!
B'fhéidir go bhfuil an ceart agat = Maybe you're right
Gurab amhlaidh duit = The same to you
Tá failte romhat = You are welcome
Ná habair é = Don't mention it
Buíochas le Dia = Thank God
Gabh mo leithscéal = Excuse me
Go mbeannaí Dia duit = May God bless you
Dia linn = God bless you (after a sneeze)
Oíche mhaith duit = Good night
Cén t-ainm atá ort? = What is your name?
Is e Eamonn an t-ainm atá orm = Éamonn is my name
Cad is ainm duit? = What is your name?
Síle is ainm dom = Síle is my name
Cá bhuil tú i do chónaí? = Where do you live?
Tá mé i mo chónaí i bPhiladelphia = I live in Philadelphia
Cén post atá agat? = What job do you have?
Is dalta mé = I am a student
Ma's é do thoil é = Please
Le do thoil = Please
Go raimh maith agat = Thanks
Buíochas = Thank you
Cén fáth? = Why?
B'fhéidir = Maybe
Bí ciúin = Be quiet
Is digh liom = I suppose
Go n'éirí an t-ádh leat = Good luck
Go maire tú i bhfad = Congratulations
Lá breithe faoi shonas = Happy Birthday
Nollig Shona = Merry Christmas
Le Grá = With Love
Le Grá Go Deo = With Love Forever

Days of the week

Monday - An Luan
Tuesday - An Mhairt
Wednesday - An Ceadaoin
Thursday - An Deardaion
Friday - An Deardaion
Saturday- An Satharn
Sunday - An Domhnach